Jumaat, 31 Julai 2009

Sejarah Masjid

Masjid pertama

Ketika Nabi Muhammad saw tiba di Madinah, beliau memutuskan untuk membangun sebuah masjid, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Nabawi, yang bererti Masjid Nabi. Masjid Nabawi terletak di pusat Madinah. Masjid Nabawi dibangun di sebuah lapangan yang luas. Di Masjid Nabawi, juga terdapat mimbar yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad saw. Masjid Nabawi menjadi jantung kota Madinah saat itu. Masjid ini digunakan untuk kegiatan politik, perancangan kota, menentukan strategi askar, dan untuk mengadakan perjanjian. Bahkan, di kawasan sekitar masjid digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh orang-orang fakir miskin.

Saat ini, Masjidil Haram, Masjid an-Nabawi dan Masjid al-Aqsa adalah tiga masjid tersuci di dunia.

Penyebaran masjid

Masjid kemudian dibangun di daerah luar Semenanjung Arab, seiring dengan kaum Muslim yang bermukim di luar Jazirah Arab. Mesir menjadi daerah pertama yang dikuasai oleh kaum Muslim Arab pada tahun 640. Sejak saat itu, ibu negara Mesir, Kaherah dipenuhi dengan masjid. Maka dari itu, Kaherah digelar sebagai kota seribu menara.Beberapa masjid di Kaherah berfungsi sebagai sekolah Islam atau madrasah bahkan sebagai rumah sakit.Masjid di Sisilia dan Sepanyol tidak menirukan reka bentuk Visigoth, tetapi menirukan reka bentuk bangsa Moor.Para ilmuwan kemudian memperkirakan bahwa bentuk bangunan pra-Islam kemudian diubah menjadi bentuk reka bentuk Islam ala Andalus dan Magribi, seperti contoh lengkung tapal kuda di pintu-pintu masjid.

Masjid pertama di China berdiri pada abad ke 8 Masehi di Xi'an. Masjid Raya Xi'an, yang terakhir kali di diubah pada abad ke 18 Masehi, mengikuti seni bina Cina. Masjid di bagian barat Cina seperti di daerah Xinjiang, mengikuti seni bina Arab, dimana di masjid terdapat kubah dan menara. Sedangkan, di timur Cina, seperti di daerah Beijing, mengandung seni bina Cina.

Masjid mulai masuk di daerah India pada abad ke 16 semasa kerajaan Mughal berkuasa. Masjid di India mempunyai ciri ciri seni bina masjid yang lain, seperti kubah yang berbentuk seperti bawang. Kubah jenis ini dapat dilihat di Masjid Jama, Delhi.

Masjid pertama kali didirikan di Kesultanan Uthmaniyyah pada abad ke-11 Masihi, dimana pada saat itu orang-orang Turki mulai masuk agama Islam. Beberapa masjid awal di Turki adalah Aya Sofya(Hagia Sophia), dimana pada zaman Byzantium, bangunan Aya Sofya merupakan sebuah katedral.

Kesultanan Uthmaniyah memiliki karakteristik seni bina masjid yang unik, terdiri dari kubah yang besar, menara dan bagian luar gedung yang lapang. Masjid di Kesultanan Usmaniyah biasanya mempunyai tiang-tiang yang tinggi, jalur-jalur kecil di antara shaf-shaf, dan langit-langit yang tinggi, juga dengan menggabungkan mihrab dalam satu masjid.Sampai saat ini, Turki merupakan rumah dari masjid yang berciri khas seni bina Uthmaniyyah.

Secara bertahap, masjid masuk ke beberapa bahagian di Eropah. Perkembangan jumlah masjid secara pesat mulai terlihat seabad yang lalu, ketika banyak penghijrah Muslim yang masuk ke Eropah. Kota-kota besar di Eropah, seperti Munich, London dan Paris memilki masjid yang besar dengan kubah dan menara. Masjid ini biasanya terletak di daerah sesak sebagai pusat komuniti dan kegiatan sosial untuk para muslim di daerah tersebut. Walaupun begitu, seseorang dapat menemukan sebuah masjid di Eropah apabila di sekitar daerah tersebut ditinggali oleh kaum Muslim dalam jumlah yang cukup banyak.

Masjid pertama kali muncul di Amerika Syarikat pada awal abad ke 20. Masjid yang pertama didirikan di Amerika Serikat adalah di daerah Cedar Rapids, Iowa yang dibangun pada kurun akhir 1920an. Bagaimanapun, semakin banyak penghijrah Muslim yang datang ke Amerika Syarikat, terutama dari Asia Selatan, jumlah masjid di Amerika Syarikat bertambah secara drastik. Dimana jumlah masjid pada waktu 1950 sekitar 2% dari jumlah masjid di Amerika Syarikat, pada tahun 1980, 50% jumlah masjid di Amerika Syarikat didirikan.

Sejarah Ibnu Sina


Ibnu Sina
Abu Ali Al-Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains dari Iran yang hidup antara tahun 980 - 1037 M.
Sejarah dan latar belakang
Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 M. Pengajian peringkat awalnya bermula di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. Selain itu, beliau turut mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logik, matematik, sains, fiqh, dan perubatan.
Walaupun Ibnu Sina menguasai pelbagai ilmu pengetahuan termasuk falsafah tetapi beliau lebih menonjol dalam bidang perubatan sama ada sebagai seorang doktor ataupun mahaguru ilmu tersebut.
Ibnu Sina mula menjadi terkenal selepas berjaya menyembuhkan penyakit Putera Nub Ibn Nas al-Samani yang gagal diubati oleh doktor yang lain. Kehebatan dan kepakaran dalam bidang perubatan tiada tolok bandingnya sehingga beliau diberikan gelaran al-Syeikh al-Rais (Mahaguru Pertama).
Sumbangan
Kemasyhurannya melangkaui wilayah dan negara Islam. Bukunya Al Qanun fi al-Tibb telah diterbitkan di Rom pada tahun 1593 sebelum dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Precepts of Medicine. Dalam jangka masa tidak sampai 100 tahun, buku itu telah dicetak ke dalam 15 buah bahasa. Pada abad ke-17, buku tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan asas diuniversiti-universiti Itali dan Perancis. Malahan sehingga abad ke-19, bukunya masih diulang cetak dan digunakan oleh para pelajar perubatan.
Ibnu Sina juga telah menghasilkan sebuah buku yang diberi judul (Remedies for The Heart) yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Dalam buku itu, beliau telah menceritakan dan menghuraikan 760 jenis penyakit bersama dengan cara untuk mengubatinya. Hasil tulisan Ibnu Sina sebenarnya tidak terbatas kepada ilmu perubatan sahaja. Tetapi turut merangkumi bidang dan ilmu lain seperti metafizik, muzik, astronomi, philologi (ilmu bahasa), syair, prosa, dan agama.
Penguasaannya dalam pelbagai bidang ilmu itu telah menjadikannya seorang tokoh sarjana yang serba boleh. Beliau tidak sekadar menguasainya tetapi berjaya mencapai tahap kemuncak (zenith) iaitu puncak kecemerlangan tertinggi dalam bidang yang diceburinya.
Di samping menjadi puncak dalam bidang perubatan, Ibnu Sina juga menduduki kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu logik sehingga digelar guru ketiga. Dalam bidang penulisan, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya termasuk kumpulan risalah yang mengandungi hasil sastera kreatif.


Perkara yang lebih menakjubkan pada Ibnu Sina ialah beliau juga merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal. Beliau pernah menulis sebuah buku berjudul al-Najah yang membicarakan persoalan falsafah. Pemikiran falsafah Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh aliran falsafah al-Farabi yang telah menghidupkan pemikiran Aristotle. Oleh sebab itu, pandangan perubatan Ibnu Sina turut dipengaruhi oleh asas dan teori perubatan Yunani khususnya Hippocrates.
Perubatan Yunani berasaskan teori empat unsur yang dinamakan humours iaitu darah, lendir (phlegm), hempedu kuning (yellow bile), dan hempedu hitam (black bile). Menurut teori ini, kesihatan seseorang mempunyai hubungan dengan campuran keempat-empat unsur tersebut. Keempat-empat unsur itu harus berada pada kadar yang seimbang dan apabila keseimbangan ini diganggu maka seseorang akan mendapat penyakit.
Setiap individu dikatakan mempunyai formula keseimbangan yang berlainan. Meskipun teori itu didapati tidak tepat tetapi telah meletakkan satu landasan kukuh kepada dunia perubatan untuk mengenal pasti punca penyakit yang menjangkiti manusia. Ibnu Sina telah menapis teori-teori kosmogoni Yunani ini dan mengislamkannya.
Ibnu Sina percaya bahawa setiap tubuh manusia terdiri daripada empat unsur iaitu tanah, air, api dan angin. Keempat-empat unsur ini memberikan sifat lembap, sejuk, panas, dan kering serta sentiasa bergantung kepada unsur lain yang terdapat dalam alam ini. Ibnu Sina percaya bahawa wujud ketahanan semula jadi dalam tubuh manusia untuk melawan penyakit. Jadi, selain keseimbangan unsur-unsur yang dinyatakan itu, manusia juga memerlukan ketahanan yang kuat dalam tubuh bagi mengekalkan kesihatan dan proses penyembuhan.
Pengaruh pemikiran Yunani bukan sahaja dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Sina mengenai kesihatan dan perubatan, tetapi juga bidang falsafah. Ibnu Sina berpendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk mengenal Tuhan. Pandangan seumpama itu pernah dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Pythagoras untuk menghuraikan mengenai sesuatu kejadian. Bagi Pythagoras, sesuatu barangan mempunyai angka-angka dan angka itu berkuasa di alam ini. Berdasarkan pandangan itu, maka Imam al-Ghazali telah menyifatkan fahaman Ibnu Sina sebagai sesat dan lebih merosakkan daripada kepercayaan Yahudi dan Nasrani.
Sebenarnya, Ibnu Sina tidak pernah menolak kekuasaan Tuhan. Dalam buku An-Najah, Ibnu Sina telah menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan sebagai "Wajib al-Wujud" ialah satu. Dia tidak berbentuk dan tidak boleh dibahagikan dengan apa-apa cara sekalipun. Menurut Ibnu Sina, segala yang wujud (mumkin al-wujud) terbit daripada "Wajib al-Wujud" yang tidak ada permulaan.
Tetapi tidaklah wajib segala yang wujud itu datang daripada Wajib al-Wujud sebab Dia berkehendak bukan mengikut kehendak. Walau bagaimanapun, tidak menjadi halangan bagi Wajib al-Wujud untuk melimpahkan atau menerbitkan segala yang wujud sebab kesempurnaan dan ketinggian-Nya.
Pemikiran falsafah dan konsep ketuhanannya telah ditulis oleh Ibnu Sina dalam bab "Himah Ilahiyyah" dalam fasal "Tentang adanya susunan akal dan nufus langit dan jirim atasan.
Pemikiran Ibnu Sina ini telah rnencetuskan kontroversi dan telah disifatkan sebagai satu percubaan untuk membahaskan zat Allah. Al-Ghazali telah menulis sebuah buku yang berjudul Tahafat al'Falasifah (Tidak Ada Kesinambungan Dalam Pemikiran Ahli Falsafah) untuk membahaskan pemikiran Ibnu Sina dan al-Farabi.
Antara percanggahan yang diutarakan oleh al-Ghazali ialah penyangkalan terhadap kepercayaan dalam keabadian planet bumi, penyangkalan terhadap penafian Ibnu Sina dan al-Farabi mengenai pembangkitan jasad manusia dengan perasaan kebahagiaan dan kesengsaraan di syurga atau neraka.
Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi (al-Farabi).

Tampal poster berjumpa abang polis

Satu pengalaman yang aku x dapat lupakan, nak di jadikan cerita semalam aku dengan kawan2 aku ditugaskan untuk menampal poster ceramah perdana untuk mengutip dana pelajar kat kawasan Ladang dan jugak Wakaf Mempelam tapi la pulak ceritanya tau, maklum la malam aku kurang sikit boleh bawa kereta, maklum la silau cahaya lampu kereta tapi disebabkan semua kawan aku xde lesen, aku terpaksa la jugak bawa kereta,hihihiihi....nak dipendekkan cerita waktu balik dalam pukul 3.30 pagi, aku bagi la kawan aku bawa kereta untuk OTH ( On The Way ) balik kat kolej, x sampai 5 minit dia bawa, adalah abang polis buat sekatan jalan raya, so apa lagi ktorg berdebar la sebab kawan aku yang 2 xde lesen, ph2 ktorg diminta ke tepi, dalam ati aku berkata x pasal2 aku dengan kawan2 kena duk lokap la malam nie tapi alhamdulilah dengan adanya pertolongan daripada allah s.w.t, ktorg terlepas daripada ujian abang2 polis tau,hahahhahaha....yang kelakarnya abang2 polis gtau, ktorg wat seludup beras dan mercun sebab bonet kereta rendah,hihihihi.. Ala kulli hal aku bersyukur sangat2 dengan adanya pertolongan daripada Allah s.w.t.

Sibuk sikit x sempat nak post nape

Salam buat sahabat2ku yang seperjuangan, maaf 2,3 ari nie aku x sempat nak post nape2 pun dalam blog aku, maklum la sibuk sikit duk cari sponsor untuk semua program kat kOlej aku dan juga buat persediaan konvokesyen & seminar feqh semasa pada 14 & 15 ogos nanti, so aku xde nape yang gtau korg pada ari nie cuma nak meluahkan perasaan dengki la juga dengan kawan2 aku duk asyik update dan buat blog baru setiap ari gak, so aku ank cerita la dengan korg sedikit pengalaman yang xdapat aku lupakan semasa aku sibuk tempoh ari.

Korg nak tahu x ari mula2 aku kuar cari sponsor, kereta yang aku pinjam dengan kawan aku bual hal la pulak, yang aku malu sangat kenapa dia buat hal dekat trafik light tersedut2 kemudian mampus kereta,hehehehe....

Kemudian aku nak g amik sedikit sumbangan daripada mak kepada ex-senior aku kat kampung gong tok nasek tapi yang kelakarnya ketika ktorg sampai, ktorg di minta membaca surah yaasin kepada orang duk tengah nazak, apa lagi ktorg naik la ke atas rumah 2, masa ktorg naik terkejut la jugak sebab aku tengok sanak saudara dorg duk rilex jer bukan setakat 2 jer, ada jugak duk asyik hisap rokok, aku bukannya nak buka keaiban dorg cuma nak gtau e2 rancah kehidupan dunia jika kita x mengetahui ajaran agama yang betul.

Ketika aku dengan kawan2 duk tengah baca surah yaasin, naik seorang lagi kawan aku dan duk berdekatan ktorg, ,nak tahu apa dia gtau..ikram kita dah salah lubang la, sO apa lagi aku dengan kawan2 aku yang lain suka la,hahahahhaa...nak dipendekkan cerita orang yang nazak tadi telah meninggal dunia, aku mengharapkan agar rohnya mendapat tempat di sisi Allah s.w.t....

Ahad, 26 Julai 2009

Kurang ketawa dan banyakkan menangis

Aku xde nape yang nak dituliskan melainkan pengalaman, hihihi... cuma sakni aku terbaca satu artikel yang cukup2 memberikan aku sedar akan kehidupan seorang makhluk yang digelarkan manusia, Allah S.W.T kurniakan kepada manuisa akal fikiran yang waras cuma kita masih lagi leka dan lalai..so aku nak minta izin sangat2 daripada tuan ampunye blog yang aku amik artikel yang berguna nie, supaya kita sama2 berkongsi kepada member2 kita yang masih tidak mengetahuinya....

Firman Allah SWT melalui ayat 82 surah at-Taubah;
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Maksudnya: "Maka bolehlah mereka (golongan munafik) ketawa sedikit (di dunia ini) dan mereka akan menangis banyak (di akhirat kelak), sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan (semasa hidup di dunia)." Dan dalam ayat 60 surah an-Najm;
وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ
Maksudnya: "Maka mengapa kamu ketawa dan tidak menangis?" Mesej daripada maksud dua potong ayat di atas walaupun pendek, sarat dengan pelbagai pengajaran yang perlu diambil oleh kita semua, betapa Allah SWT mencemuh golongan munafik yang boleh disifatkan sebagai golongan yang mana hidup mereka penuh dengan kepura-puraan. Sesungguhnya kedua-dua ayat berkenaan di atas ditujukan kepada golongan munafik yang banyak mempersendakan kebenaran ayat-ayat Al-Quran ataupun pengajaran daripada hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. Mereka merupakan golongan yang menzahirkan luaran mereka sebagai orang Islam, tetapi pada sanubari mereka menyatakan kebencian yang amat sangat terhadap Islam, lebih dahsyat daripada orang bukan Islam. Mereka menyatakan kononnya mahu melakasana dan menegakkan hukum-hukum Islam, tetapi pada masa yang sama menyubur serta memperbanyakkan program-program maksiat melalui penganjuran sitkom-sitkom gelak ketawa, malah dipertandingkan seperti "Rajalawak" atau "Lawaking" yang mahu mengajak penonton supaya banyak ketawa dan menangis sedikit. Tidak ada program lawak yang mengajak manusia untuk berfikir pada alam akhirat atau menyebabkan mereka menangis. Tetapi yang jelas bahawa mereka diajak untuk ketawa hingga lupa tugas sebenar untuk beriman kepada Allah SWT, sesungguhnya terdapat pandangan di kalangan ulama kontemporari hari ini yang menegaskan bahawa umat Islam adalah umat serius yang mempunyai tanggungjawab besar menyeru manusia sejagat untuk kembali kepada fitrah mereka iaitu menyembah Allah, Tuhan segala manusia. Apa yang jelas jika ciri-ciri golongan munafik ada dalam diri insan Muslim, ia boleh dianggap sebagai satu musibah besar, kerana ciri-ciri tersebutlah yang akan mengundang kemarahan Allah dan sudah pasti tidak akan berjaya mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad pada hari akhirat kelak. Perkara ini ada ditegaskan Allah melalui firman-Nya dalam ayat 145 surah an-Nisaa;
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari (lapisan-lapisan dalam) neraka. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka." Berdasarkan hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad s.a.w mengatakan: Tanda orang-orang munafiq itu ada tiga keadaan.
Pertama, apabila berkata-kata, dia berdusta.
Kedua, apabila berjanji, dia mengingkari.
Ketiga, apabila diberikan amanah (kepercayaan), dia mengkhianatinya. Apabila dilihat kepada maksud pengisian yang ada dalam hadis baginda di atas, kita dapat simpulkan bahawa masih terdapat di kalangan umat Islam hari ini yang sanggup berdusta semata-mata untuk mencapai impian dalam hidup mereka. Mereka tidak mempedulikan larangan Allah atau suruhan-Nya, yang dilarang itulah menjadi keutamaannya untuk dilakukan, sedangkan suruhan Allah diabaikan. Gambaran ini dapat dilihat secara jelas, sebagai contoh penyertaan individu Muslim dalam program yang dilarang seperti "Rajalawak", ia menjadi pilihan dan kesukaan ramai manusia hari ini, pada masa yang sama ramai juga yang meninggalkan solat kerananya. Begitu juga individu Muslim yang berbuat janji, apatah lagi janji mereka kepada Allah seperti dalam lafaz yang diungkapkan dalam solat, sesungguhnya hidupku, matiku dan seluruh amal ibadatku adalah hanya untuk Allah, Tuhan sekelian alam. Tetapi selepas solat, banyak perkara yang dijanjikan itu disanggah secara langsung atau tidak langsung, ramai Muslimat yang solat dengan pakaian kain telekung yang mencantikkah penampilan mereka, tetapi ramai juga di kalangan mereka mendedahkan aurat atau menampakkan rambut mereka di hadapan khalayak lelaki. Begitu juga dengan amanah yang diberi, terutamanya amanah sebagai manusia Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan segala titah perintah Allah SWT dalam erti kata sebenarnya. Tetapi ia hanya seruan yang tertinggal di atas mimbar oleh khatib pada setiap hari Jumaat, ia tidak digarap dengan baik oleh para jemaah, amanah untuk membangun bersama Islam tidak ditepatinya. Amanah untuk mendaulatkan Islam juga hanya retorik semata-mata, kesemua agenda hidup tidak berteraskan untuk kurangkan ketawa dan menangis banyak kerana takut kepada Allah. Program-program kuliah dan ceramah di masjid-masjid atau surau-surau kebanyakannya dihadiri oleh golongan pesara walaupun terdapat golongan muda atau remaja, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Mungkin kempen kepada golongan ini untuk ke masjid atau surau tidak dikuat-kuasakan oleh pihak berkuasa, sebab mereka pun tidak terfikir untuk ke masjid atau surau, tetapi kempen untuk program ketawa seperti "Jomheboh" dipromosikan dengan hebat sekali, sebab yang berkempen pun akan menyertainya. Kepada mereka dibacakan sebuah hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:
"Kemanisan di dunia akan memahitkan nanti di akhirat, dan apa-apa yang memahitkan di dunia akan memaniskan seseorang itu di akhirat." Sesuatu yang manis pasti akan menggembirakan seseorang, seperti kerap makan durian yang sedap dan enak, tetapi ia akan menjadikan seseorang itu mungkin akan terkena obesiti dan kencing manis, berbanding dengan ubat periuk yang pahit, bagi pengamal yang sering meminumnya walaupun tidak sedap, tetapi ia menjanjikan kesihatan yang baik. Begitulah sebaliknya bagi mereka yang mengutamakan yang pahit, maksudnya menjalani proses hidup sebgai Muslim yang beramal dengan solat lima kali sehari semalam. Ia menjadi manis bagi orang biasa buat, tetapi ia dianggap pahit atau sukar untuk dilakukan bagi mereka yang tidak biasa atau golongan yang memiliki ciri-ciri orang munafik. Apapun semua yang pahit itu sebenarnya akan membahagiakan seseorang itu nanti di alam akhirat, termasuklah berada dalam jemaah yang berteraskan Islam. Untuk memajukan Islam sebagai cara hidup bukanlah satu perkara yang mudah, namun ia memerlukan kesabaran yang cukup tinggi dan kewarasan pemikiran untuk mendapatkan syafaat (rekomendasi) daripada baginda Rasulullah s.a.w. di akhirat kelat, Insya-Allah. Yang penting banyakkan menangis kerana takut kepada Allah SWT.

Muka member aku x seceria dulu

Sakni sebelum aku nak mai kat pejabat, member2 aku dari IPA kat selangor baru jer sampai, sempat la juga aku bersembang dengan dorg antaranya yang namay Najmi tapi kejap jer, paham2 jelah dorg baru jer sampai mybe dalam keletihan lagi kot, cuma aku nak gtau kat sini dorg masih tergaman dengan keputusan exam yang lalu sampai aku x dapat melihat kejernihan dan ketenangan pada muka2 mereka, sape yang x bengang kalau sem 1 dapat pangkat jayid jiddan tiba2 jer dapat pangkat makbul sem 2,, kalau aku jadi dorg pun sama turut bengang tapi nak wat cane e2 la rancah kehidupan seorang iNsan yang bergelar pelajar yang sering di uji oleh penciptanya untuk mengetahui tinggi mana tahap kesabaran seseorang.

So aku harap sangat2 agar kejernihan dan ketenangan yang biasa terpancar pada wajah mereka sebelum nie agar dapat di kembalikan, kita sama2 bermuhasabah dan juga merenung kembali sirah2 para nabi dan rasul yang sentiasa x dapat lari daripada menerima ujian dan dugaan...ala kulli hal aku doakan kepada sume member aku yang kena sem 3 @ tasfiyah fii najah k.... :-)

Tekanan daripada member2

Salam buat sume sahabat2ku, maaf r lame x bka blog sebab aku ada masalah sikit, sape x jadi tekanan member aku satu kuliah gtau aku x tolong dorg waktu final exam tempoh ari sampai dorg sume kntoi dan kena ulang balik tahun yang sama.

Cuba la korg duk kat tempat aku, camne korg rasa kalau sekali dua, aku x kisah la tapi tiap kali berjumpa aku jer dorg gtau la " mu naik kelas tiga sorang jelah ", aku bukannya nak memburukkan nama sape2 pun cz dorg sume 2 member aku juga cuma g2 la skadar nak meluahkan perasaan yang terpendam, hehehehehhehe....sekian

Isnin, 20 Julai 2009

7 Kalimah ALLAH

Aku x tahu la nape aku nak pOst ari nie cuma aku teringat akan sabda Rasulullah S.A.W : Barang siapa hafal tujuh kalimat, ia terpandang
mulia di sisi Allah dan Malaikat serta diampuni dosa-dosanya walau
sebanyak buih laut.

7 Kalimah ALLAH:

1. Mengucap Bismillah pada tiap-tiap hendak melakukan sesuatu.
2. Mengucap Alhamdulillah pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu.
3. Mengucap Astaghfirullah jika lidah terselit perkataan yang tidak
patut.
4. Mengucap Insya-Allah jika merancang berbuat sesuatu di hari esok.
5. Mengucap La haula wala kuwwata illa billah jika menghadapi sesuatu
tak disukai dan tak diingini.
6. Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jika menghadapi dan
menerima musibah.
7. Mengucap La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sepanjang siang dan
malam sehingga tak terpisah dari lidahnya.

Aku x tahu cane nak bagitahu betapa besar dan banyaknya nikmat kurniaan Allah kepada hambanya yang serba kekurangan untuk mendapat keampunan daripadanya,mudah2an kita tergolong daripada golongan mereka yang x lekang membasahi bibir kita dengan tutur kata kepada Allah dengan membanyakkan menyebut namanya...iNsyaAllah.

Apakah erti ZINA HATI????

Ok la sebelum aku melelapkan diri, aku harap sangat2 adanya pertolongan daripada Allah S.W.T supaya memberikan kepada kekuatan didalam diri aku seNtiasa bermuhasabah terhadap segala dOsa yang pernah aku buat secara sengaja ataupun tidak sengaja...aku harap sangat2 tau, lebih2 lagi dosa hati yakni zina hati..aku takut sangat2 cz sume 2 kita buat tanpa disedari.

Betul la nape yang pernah aku ingat 1 hadis yang disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi S.A.W mengenai zina hati ketika mana aku belajo kat pondok dulu, yang mana hadis 2 aku ketemui ketika Ayahanda Pok Su Wen membaca sebuah kitab Riyadusolihin didalam bab larangan melihat wanita...( Rasulullah bersabda: mata boleh berzina dgn melihat, lidah boleh berzina dengan bercakap, tangan boleh berzina dengan berpegangan. Kaki boleh berzina dengan berjalan ke arah tempat maksiat. Hati pula boleh berzina dgn merindui, mengingati dan membayangi si dia ) Hadis ini sangat sahih disisi Bukhari dan Muslim.

Mudah2an aku taufik dan hidayah daripada Allah S.W.T sentiasa aku memohon dan aku memanjatkan. Akhir kalam aku memohon semoga diri aku dapat tidak tergolong dari golongan tersebut..insyaAllah.

10 'K' Dalam Persahabatan

Di sini, aku ingin berkongsi sedikit mengenai pendapat aku tentang persahabatan yang telah aku lalui. Selama 21 tahun hidup di bumi Illahi ini, telah banyak perkara yang aku pelajari tentang kehidupan. Tentang keluarga, cinta dan persahabatan.

Namun, hari ini, aku hanya ingin berkongsi mengenai semua yang telah aku lalui sepanjang bersahabat dengan bermacam-macam jenis manusia. Setiap orang dianugerahi Allah dengan kelebihan, kebaikan dan keindahan masing-masing. Begitu juga dengan kekurangan, keburukan dan kelemahan masing-masing.

Begitulah sunnatullah. Begitu indah sekali aturanNya. Betapa adilnya Dia, menciptakan setiap benda secara seimbang.

Begitu juga halnya dalam persahabatan. Setiap sahabat mempunyai keistimewaan yang telah ditetap Allah sejak azali lagi. Ada sahabat yang kasar, tetapi lembut hatinya, ada sahabat yang nakal, tetapi suka mengambil berat, ada sahabat yang garang, tetapi sebenarnya adalah penyayang dan pelbagai lagi. Macam-macam corak sahabat yang kita boleh dapati setelah bersahabat dengan seseorang.

Setelah menimba pengalaman bersahabat dengan ramai orang, saya ingin membuat kesimpulan mengenai 10 'K' yang perlu dalam sesebuah persahabatan.

10 K dalam PERSAHABATAN

* KECINTAAN merupakan elemen yang paling penting sekali dalam sesebuah persahabatan. Ikatan sesebuah persahabatan akan mudah rapuh jika tiadanya kecintaan antara dua insan yang disandarkan kepada Si Pemilik cinta itu sendiri. Sebab itu, kadang-kadang perlunya kita meluahkan rasa cinta kita terhadap sahabat kita dengan mengungkap, "uhibbuka/i fillah" (bagi sahabat-sahabat yang sama jantina sahaja) agar mereka tahu betapa cintanya kita terhadap mereka, kerana Allah (insyaAllah).

* KASIH SAYANG lebih kurang sama sahaja maksudnya dengan kecintaan. Namun, setelah kita mencintai sahabat kita, perlunya kita curahkan segala kasih sayang kita terhadap mereka. Tetapi, kadangkala kasih sayang tidak perlu dipamerkan secara luaran. Cukuplah sekadar kita mendoakan untuk sahabat-sahabat kita, insyaAllah, itu sudah cukup membuktikan betapa sayangnya kita terhadap mereka.

* KEIKHLASAN dapat menjamin sesebuah persahabatan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Illahi. Tidak ikhlas ketika bersahabat dengan seseorang akan mengundang permusuhan antara sahabat. Bersahabatlah dengan seseorang kerana keluhuran hati budinya, bukan kerana rupa, pangkat atau harta yang dimilikinya.

* KESETIAAN terhadap seseorang sahabat mampu memanjangkan tali persahabatan walaupun jarang bertemu. Apabila kita setia terhadap kita, kita akan diingati oleh mereka sehingga akhir hayat mereka, kerana tidak kira susah atau senang, kita setia berada di sisinya memberi sokongan, insyaAllah.

* KEBERANIAN dalam berkata benar. Dalam persahabatan juga, kita hendaklah berani apabila ingin mengatakan sesuatu. Lebih-lebih lagi jika kita telah melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, kita kena berani mengaku padanya atas kesilapan yang dilakukan. Selain itu, berani juga dalam menasihati sahabat kita. kerana sebagai sahabat, kita mesti mahukan yang terbaik untuk mereka kan?

* KEJUJURAN juga perlu dalam persahabatan. Jangan sesekali menipu atau menyembunyikan apa-apa daripada pengetahuan sahabat kita. Mereka juga perlu tahu apa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Jangan berahsia, melainkan pada perkara yang benar-benar perlu dirahsiakan (hehehe).

* KEMAAFAN. Sekiranya sahabat kita pernah melakukan sebarang kesilapan, bersedialah untuk memaafkannya, tidak kira sebesar manapun kesalahan mereka terhadap kita kerana sahabat yang baik adalah sahabat yang bersedia untuk memaafkan sahabatnya. Jika kita yang bersalah, janganlah malu untuk meminta maaf daripada mereka kerana orang yang dahulu meminta maaf adalah orang yang hebat.

* KESEDIHAN. Apabila kita sedar bahawa sahabat kita sedang bersedih, maka, ikutlah sedih bersama-sama dengan mereka. Tawarkanlah bahu kita untuk dijadikan tadahan air mata mereka. Kerana tiada siapa yang akan mereka cari selain kita sahabat mereka.

* KEGEMBIRAAN. Begitu juga dengan kegembiraan. Jika kita gembira, maka marilah berkongsi kegembiraan itu bersama sahabat-sahabat tercinta. Tidak mahukah kita bergelak tawa dengan mereka? Tidak mahukah kita melihat ukiran-ukiran senyuman indah di raut wajah mereka? Kegembiraan kita, kegembiraan mereka jua.

* KESERASIAN di sini bukanlah bermaksud, "Kau cantik, aku mesti cantik," "Kau kaya, aku pun kena kaya". Tidak sama sekali. Sememangnya manusia dijadikan oleh Allah berbeza-beza, namun, dalam persahabatan keserasian dapat diwujudkan apabila terbinanya persefahaman antara dua pihak. Apabila ada persefahaman, barulah hubungan kita dengan sahabat kita akan menjadi lebih baik dan akan berkurangnya pergaduhan disebabkan salah faham (hehehe).

Alhamdulillah, itulah dia 10 K yang dapat aku bagitahu mengenai persahabatan yang telah aku lalui dan aku raSai. Maaf la kalau artikel yang aku pOst nie agak membosankan cz aku tulis artikel nie pun dalam keadaan memboSankan juga,hahahahahah..BYE2

Anak adalah ujian Allah S.W.T

x tahu la sejak akhir2 nie aku jarang dapat tido malam...sakni aku g round2 bando dengan member2 sbb terlalu puas n brg sangat2 duk kat asrama..aku dapat melihat sebuah kehidupan remaja zaman sekarang bermacam2 tau..aku cukup2 sedih dengan keadaan zaman sekarang,betul la nape sabda Nabi S.A.W yang mafmunnya dunia akhir zaman anak perempuan amat la payah untuk kita menjaganya daripada kita menjaga sekandang lembu yang tidak kita dapat membilangnya...

Kita sume mengetahui anak adalah satu anugerah yang dikurniakan kepada setiap pasangan yang bergelar suami isteri, tapi ada kala anak memberikan kepada kita kebahagian dan ada kalanya ia memberikan kepada kita suatu beban untuk menguji tahap keimanan setiap pasangan...

Nabi S.A.W bersabda anak itu adalah ujian daripada Allah sepertimana yang diriwayatkan dari Aisyah r.a katanya:”Seorang wanita datang kepadaku membawa dua orang anaknya, meminta makanan. Tetapi tiada apa yang boleh didapatinya daripadaku ketika itu selain daripada sebiji kurma, lalu kuberikan kepadanya. Kurma itu dibahagi dua dan diberikannya kepada kedua anaknya itu, dan ia sendiri tidak memakannya. Kemudian ia berdiri dan terus pergi. Setelah nabi s.a.w datang, aku ceritakan hal itu kepada baginda. Sabda beginda s.a.w, “Sesiapa mendapat cubaan kerana beberapa anak daripadanya, maka semuanya itu akan menjadi dinding baginya daripada api neraka.” hadis nie adalah yang sahih daripada Bukhari.

Jabir Ibn Haiyan

Sementara aku menunggu member aku siap mandi,bukan mandi nape2 k tapi cz mandi ktorg baru jer balik dari main futsal kat jeram sakni,aku dan member yang lain ada 1 perancangan nk kuar jalan2 kat bandor sbb tllu brg sangat2 duk kat asrama waktu cuti nie ,sO pendekkn cite aku nak berkongsi dengan korg sedikit sebanyak tentang sumbangan seorang iNsan yang banyak menyumbang idea berbentuk ilmiah kepada kita sume sehingga ianya yang masih kekal dalam kehidupan kita sampai ari nie yang bernama JABIR ibn HAIYAN...

Pengenalan

1. Seorang ahli kimia Islam pada kurun pertengahan dan lebih dikenali sebagai Bapa Kimia Moden. Max Mayerhaff menyatakan bahawa, beliau individu yang telah mencetus pembangunan kimia di Eropah.
2. Nama penuhnya ialah Abu Musa Jabir Ibn Hayyan, atau kadang-kala dipanggil al-Harrani dan al-Sufi.
3. Mula mempraktikkan ilmu-ilmu perubatan dan kimia di Kufah pada 776 Masihi dan dilaporkan pernah menuntut dengan Imam Ja'jauh Sadiq dan Putera Ummayed Khalid Ibn Yazid.
4. Pada awalnya, dia telah mempraktikkan ilmu-ilmunya di bawah pemerhatian Barmaki Vizir semasa pemerintahan Khalifah Haroon al-Rashid, era Kerajaan Khalifah Abbasiyah.
5. Telah dikenakan tahanan rumah di Kufah, di mana dia meninggal di situ pada 803 Masihi.

Sumbangan-sumbangan

1. Memperkenalkan kaedah penyiatasan melalui teknik pencubaan kepada dunia Kimia, yang mana telah mempercepat perkembangan kimia moden.
2. Berjaya menyiapkan 100 buah karya, yang mana 22 daripadanya berkaitan dengan ilmu kimia.
3. Sumbangan terbesarnya adalah melalui kejayaannya menemukan prosedur-prosedur kimia yang sistematik seperti penghabluran, penyulingan, pengkalsinan, pemejalwapan dan penyejatan juga penghasilan beberapa peralatan baru dalam bidang ini.
4. Berjaya dalam pencapaian praktikalnya apabila berjaya menemui beberapa bahan mineral dan asid yang baru.
5. Bergiat aktif dalam usaha penyediaan pelbagai campuran kimia serta penghasilan kaedah-kaedah kimia yang baru. Beliau menjadi perintis kepada bidang sains gunaan atas kejayaannya dalam memperkenal beberapa proses baru dalam bidang tersebut.
6. Pencapaiannya dalam bidang ini termasuk penyediaan pelbagai jenis logam, pembangunan bahan keluli, pencelupan kain dan proses menyamak kulit, penghasilan kain kalis air, penggunaan mangan dioksida dalam pembuatan kaca, pencegahan proses pengaratan, pembuatan cat, gris, dan sebagainya.
7. Telah membangunkan ‘akua regia’ bagi melarutkan emas.
8. ‘Alembic’ adalah ciptaannya yang telah memudahkan proses penyulingan dijalankan dalam keadaan yang sistematik.
9. Berjaya mengelaskan bahan-bahan menjadi tiga kumpulan; bahan yang mengewap ketika dipanaskan, bahan logam dan bahan-bahan yang boleh ditukar kepada serbuk.
10. Menulis kitab-kitab kimia yang masyhur, antaranya Kitab-al-Kimya, dan Kitab al-Sab'een yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pelbagai bahasa lagi di benua Eropah. Hasil karyanya amat terkenal di Eropah untuk beberapa abad dan telah telah mempengaruhi evolusi kimia moden.
11. Memperkenal beberapa terma saintifik baru seperti Alkali.
12. Berjaya memperkenalkan teknik penyediaan asid buat kali pertama; asid nitrik, asid hidroklorik, asid sitrik dan asid tertar dan juga berjaya menekankan konsep sistematik dalam proses-proses eksperimen.

Biodata Rasulullah S.A.W

Sempena tarikh yang penting ari nie iaitu peristiwa ISRA' MIKRAJ, aku cuba memperkenalkan kepada sahabat2 aku tentang biodata seorang iNsan yang aku kagum selama nie dari sUme aspek...yakni biodata Rasulullah S.A.W yang mana aku nungkilkan daripada sebuah kitab sirah semasa aku belajo kat poNdok dulu...

Nama penuh: Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim
Nama bapa: 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim
Nama ibu: Aminah binti Wahab bin 'Abdul Manaf
Nama datuk: Syaibah bin Hâsyim dikenal dengan nama 'Abdul Muttalib

Bapa-bapa saudara:
• Al-Harith bin Abdul Muthalib
• Muqawwam bin Abdul Muthalib
• Zubair bin Abdul Muthalib
• Hamzah bin Abdul Muthalib
• Al-Abbas bin Abdul Muthalib
• Abu Thalib bin Abdul Muthalib
• Abu Lahab bin Abdul Muthalib
• Abdul Kaabah bin Abdul Muthalib
• Hijl bin Abdul Muthalib
• Dzirar bin Abdul Muthalib
• Ghaidaq bin Abdul Muthalib

Nama Ibu susuan Rasulullah:
- Ibu susuan pertama Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)
- Ibu susuan kedua Halimah binti Abu Zuaib As-Sa‘diah (lebih dikenali Halimah As-Sa‘diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)

Nama isteri pertama dan usia baginda berkahwin:
Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah pada 25 tahun

Nama isteri-isteri Rasulullah:
1. Khadijah bt. Khuwailid al-Asadiyah r.a
2. Saudah bt. Zam'ah al-Amiriyah al Quraisiyah r.a
3. Aisyah bt Abi Bakr r.a (anak Saidina Abu Bakar)
4. Hafsah bt. Umar bin al-Khattab r.a (anak Saidina 'Umar bin Al-Khattab
5. Ummu Salamah Hindun bt. Abi Umaiyah r.a (digelar Ummi Salamah)
6. Ummu Habibah Ramlah bt. Abi sufian r.a
7. Juwairiyah ( Barrah ) bt. Harith
8. Safiyah bt. Huyay
9. Zainab bt. Jansyin
10. Asma' bt. al-Nu'man al-Kindiyah
11. Umrah bt. Yazid al-Kilabiyah
12. Zainab bin Khuzaimah (digelar 'Ummu Al-Masakin'; Ibu Orang Miskin)

Nama anak-anak Rasulullah:
1. Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim
4. Zainab
5. Ruqaiyah
6. Ummi Kalthum
7. Fatimah Al-Zahra'
8. Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi (anak kepada Saidatina Khadijah bersama Hind bin Habbasy. Ketika berkahwin dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang janda).[anak tiri Rasulullah]

Pengalaman bekerja Rasulullah:

* Semenjak kecil lagi, baginda telah menternak kambing dan berniaga membantu bapa saudaranya.
* Abu Talib telah membawa baginda ke Syam (Syria) bagi membantunya berniaga.
* Apabila baginda telah agak dewasa, baginda telah mula menjalankan perdagangan baginda sendiri secara kecil-kecilan dan menjalankan perniagaan dengan menggunakan modal orang lain kerana baginda sedar bapa saudaranya bukanlah terdiri daripada orang yang berada dan beliau terpaksa menyara sebuah keluarga yang besar.
* Ketika baginda berusia dua puluh lima tahun, baginda telah pergi ke Syam untuk kali kedua bagi menjalankan perniagaan Sayidatina Khadijah. Bukti Rasulullah adalah seorang ketua keluarga yang patut dicontohi: Rasulullah merupakan seorang yang pengasih.
* Sebagai seorang suami, baginda sering membantu isteri menjalankan urusan rumah seperti memasak, menampal pakaian yang koyak, memmbersih rumah dan menjaga anak.
* Sebagai seorang bapa, baginda memberi pendidikan agama yang secukupnya dan menjadi seorang contoh yang baik kepada anak-anak.


Gelaran Al-Amin: Baginda merupakan seorang yang jujur, amanah dan budi pekerti. Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai sehingga baginda diberi gelaran al-Amin oleh masyarakat Arab Quraisy.

Sifat-sifat terpuji Rasulullah:
- Berkata benar (siddiq)
- Boleh dipercayai (amanah)
- Penyampai ajaran Islam (tabliq)
- Bijaksana (fatanah)

kepimpinan Rasulullah disebalik peristiwa banjir di kota Mekah ketika Rasulullah berusia 35thn: Kota Mekah telah dilanda banjir kilat yang menyebabkan dinding kaabah pecah dan runtuh. Kaum Quraisy telah membina semula bahagian yang runtuh. Kemudian timbul perbalahan antara ketua kaum Quraisy yang berebut untuk mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di penjuru sebelah timur bangunan kaabah. Perbalahan ini hampir menimbulkan peperangan. Rasulullah telah menjadi hakim bagi menentukan kedudukan Hajar Aswad dan secara tidak langsung Rasulullah telah meleraikan perbalahan antara ketua kaum Quraisy.

Peristiwa Rasulullah menerima wahyu:
- Wahyu pertama diterima Rasulullah pada hari isnin, 17 ramadan (6 ogos 610 M)
- Ketika itu Rasulullah berusia 40 tahun.
- Wahyu tersebut diterima baginda di Gua Hirak al-Jabar Nur.
- Surah al-Alaq, wahyu pertama yang berbunyi "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis, membaca). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
- Wahyu kedua, surah al-Muddasir (ayat 1-7) diturunkan di Bukit Nur berhampiran Makkah.
- Wahyu kedua ini menandakan pelantikan baginda sebagai Rasulullah atau pesuruh Allah.

Tokoh-tokoh awal memeluk Islam:
• Zaid bin Harithah (anak angkat nabi)
• Ali bin Abu Talib (sepupu nabi berusia 10 tahun)
• Khadijah binti Khuwailid (isteri nabi dan orang pertama memeluk Islam)
• Abu Bakar al-Siddiq (sahabat karib)

wahyu pertama yg diterima oleh Rasulullah, masanya dan usia Rasulullah:
- Wahyu pertama iaitu dari surah al-Alaq yang berbunyi "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis, membaca). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
- pada hari isnin, 17 ramadan (6 ogos 610 M)
- Berusia 40 tahun.

Keadaan Rasulullah ketika menerima wahyu:
Pada suatu ketika sedang dia bertafakkur itu datanglah malaikat kepadanya, lalu berkata: "Bacalah!" (Iqra'). Lalu Rasulullah menjawab; "Saya tidak pandai membaca." Lalu kata beliau: "Maka diambilnya aku dan dipagutnya sampai habis tenagaku. Kemudian dilepaskan¬nya aku dan dia berkata pula: "Bacalah!" Tetapi aku jawab: "Aku tidak pandai membaca!" Lalu dipagutnya pula aku sampai habis pula tenagaku.

Kemudian ditegakkannya aku baik-baik dan dikatakannya pula: "Bacalah!", yang ketiga kali, lalu berkatalah malaikat itu: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan," sampai kepada ujung "Yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak tahu." Setelah sampai pada ujung ayat tersebut malaikat itu pun ghaiblah dan tinggallah beliau seorang diri dalam rasa kengerian.

Lalu beliau segera pulang kepada isterinya Khadijah. Lalu beliau berkata: "Selimutilah aku, selimutilah aku." (Zammiluuni, zammiluuni). Maka segeralah orang-orang dalam rumah menyelimuti beliau, sampai rasa dingin itu hilang. Lalu berkatalah beliau kepada Khadijah: "Hai Khadijah, apakah yang telah terjadi atas diriku ini?" Lalu beliau ceriterakan segala yang telah beliau alami itu, akhirnya beliau berkata: "Aku ngeri atas diriku."

Ahad, 19 Julai 2009

Isra' dan Mikraj

Hari ini pada tanggl 20 julai 2009 bsmaaN 27 rejab 1430,mngkin kita sering lupa tntg 1 pristiwa pntg ykni ISRA' MIKRAJ...so i.allah aku akn mceritakan sdkit sbnyak nape yang aku ingat n mengetahui...

-------------------------bismillah-------------------

" Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda - tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "
--- Israk, ayat 1 ---

Sahabat aku yang dikasihi sekalian,

Ini lah antara ayat Allah s.w.t yang membuktikan berlakunya peristiwa yang terjadi
kepada Nabi Muhammad, iaitu Israk & Mikraj. Israk bermaksud perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram (Mekah) ke Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis (Palestin). Manakala, definisi bagi Mikraj ialah perjalanan naik dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 hingga sampai di Sidratul Muntaha dan terus naik menerima jemputan Allah s.w.t kepada kekasih-Nya untuk menerima perintah solat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa seperti ini bukanlah atas sebab saja2 Allah s.w.t mengangkat Nabi Muhammad ke langit, tetapi rakan sekalian, ia disebabkan, antaranya :
(1) Tahun itu merupakan Tahun Dukacita Bagi Nabi Muhammad saw, dimana isteri dan bapa saudaranya meninggal dunia.

Sahabat aku yang disanjungi sekalian,

Secara ringkasnya, terdapat beberapa peristiwa yang berlaku sewaktu perjalanan Nabi
Muhammad saw dari bumi hingga ke langit. Tetapi peristiwa dibelah memang antara yang unik. Setelah dibelah, diambil hatinya lalu dibasuh dengan air zam-zam. Hatinya kemudian dimasukkan/disemai dengan Iman, Islam, Hikmah, Ilmu, Berani dan Sabar. Bayangkanlah rakan sekalian, Nabi yang hendak berjumpa dengan Allah one-by-one, perlu mempunyai hati sedemikian tadi itu. Tapi kita, orang2 biasa, nak jumpa Tuhan melalui solat pun, entah tentu ke tidak. Soal ikhlas perlu dijawab dahulu.

Baiklah para sahabat aku sekakian mai kita teruskan...,

Perjalanan Nabi Muhammad ketika diisrak mikrajkan, kita pun sudah sedia maklum
bahawa ia terjadi pada satu malam & dikatakn hanya berlaku dalam tempoh 4 jam sahaja. Tentu sahaja perjalanan itu memerlukan sebuah kenderaan yg canggih dan berteknologi tinggi, Namun, ini lah antara kekuasaan yang hendak ditunjukkan Allah swt. Menggunakan sejenis makluk yg bernama `Buraq' di sepanjang perjalanan nabi. Buraq ini wahai sahabat sekalian, adalah binatang unik dari Syurga. Kelajuannya dikatakan sejauh mata memandang.
Dan ketika Nabi Muhammad saw hendak naik ke langit, tiba2 baginda ternampak ada bebola api sedang menuju ke arah mereka. Lantas baginda bertanya kepada Jibril,

"Wahai Jibril, apa benda yg berapi2 itu ? "

(Bayangkan lah para rakan sekalian, kita contohnya sedang berjalan/menaiki motorsikal pada waktu mlm. Tiba2, toleh je belakang, heh... , bola api meluru kpd kita! Tak tahu lah nk buat apa, tapi majoritinya mesti bertindak balas yg sama, iaitu lari .. hehehe)

Baiklah sahabat aku sekalian ...,

Jibril pun menjawab, "Itulah dia Jin Ifrit yg membawa obor api utk menghalang perjalanan kita." Akhirnya, Jin Ifrit yg ingin menghalang itu, terbakar terkena obor api yg dibawa sendiri itu.

( Hehe.., ini bole dikatakn, seorg pemain bola yg khusyuk m`buat skilnya, tpi akhirnya terjauh kerana t`pijak bola..duh)

Seterusnya...,

Dipendekkan ceritanya, baginda pun melalui 7 lapisan langit yg menemukan baginda dgn
8 roh nabi yg tertentu. Dan akhir sekali, baginda tiba di Sidratul Muntaha yg merupakan destinasi terakhir yg turut menemukan Nabi Muhammad saw dan Allah swt. Disini pun kita sedia maklum, Allah telah pun memerintahkan Nabi dgn solat 50 waktu. Sewaku baginda ingin turun ke lagit ke-6, baginda ditegur oleh Nabi Musa as, agar meminta kpd Allah swt semula, mengurangkan waktu solat. Setelah lama berulang alik, akhirnya termaktublah, bahawa Umat Nabi Muhammad diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam.

Sebenarnya para sahabat sekalian, peristiwa sebegini bukanlah hanya sekadar utk kita
perdengarinya sahaja. Tetapi, ia sudah tentu sebagai peringatan, renungan dan juga ujian utk kita sebagai muslim sejati. Peristiwa2 yg dihadapi Baginda Rasulullah saw, tidak lain tidak bukan disertai dgn iktibar dan pengajaran. Antaranya :
Nabi terlihat orang yg tidak mampu memikul kayu, tetapi kayu yg dipikulnya terus ditambah. Inilah wahai rakan ILI sekalian, balasan bagi mereka yg tidak amanah dn tamak kuasa.
Nabi melihat manusia terus-menerus memecah kepalanya dgn batu. Apa sbbbnya?! inilah balasan bagi mereka yg malas utk solat.
Dn Nabi juga melihat manusia menggunting lidah menggunakan gunting api neraka dn bercantum semula. Inilah akibatnya, utk mereka yg berdusta, ckp besar, keji lagi kasar!

Namun para sahabat aku sekalian...,

Perkara yg hendak ditekankan disini ialah tentang SOLAT. Solatlah perkara yg mula2
sekali akan ditanya di akhirat. Dn kerana itu, Rasulullah sendiri berjumpa one-by-one dgn Allah, menandakan betapa besarnya kelebihan, kemuliaan dan tanggungjawab supaya kita menjaganya, sebagai muslim sejati!!

Sifat pemaaf bersih hati, Tenangkan jiwa

Idup ini bnyk sngt cbaan, ada kala kita ske dan ada kala kita duka,,kita x dapat lari dari sume masalah...semalam aku bring sngt2 duk kat asrama,sO apa lagi aku main intrnt la tpi trbCa 1 artkl yg mCrtakn tntg 1 sift yg dpt mbrshkn n jgk mbrikn kita ktngn...ykni sft mmfkn kslhn ssorg,bnyk adb2 yg d'ajr bgnda S.A.W antry....sblum kita tido adlh mmfkan keslhan org ln kpd kita..

Pda zmn Rasulullah dlu, para sahabat Rasulullah ialah org2 yg sngt iginkn syurga... mrka sntsa mmnta Rasulullah m'doakn mrka spya msk syurga...

Prnh d'rwytkn, Rasulullah sdg mmbri tzkrh n Rasulullah s.a.w mngatakn kpda para shbt yg brda di skllngy, akn mncl drpda balik tiang itu ssOrg yg akn mnghuni syurga klak.. para sahabat t'tnggu2 n akhiry mncl la ssOrg shbt yg bese, yg bkn la antra shbt2 yg hbt atau t'nma nmay... para shbt berasa crga, knpa dia d'jnjikan oleh Rasulullah syurga yg mmg mnjd idaman mrk... k'esokn ariy, Rasulullah mngatakn bNda yg sma.. n mncl la orang yg sama... b'+ curiga para shbt yg ln... krna prsn igin thu, sOrg shbt tlh g k rmh shbt yg dijnjikan syurga ini, dan mmnta utk tido di rmhny utk bbrpa ari... pd ari prtma, shbt ini mngiNtip sgla apa yg d'lkukan oleh pemuda yg dijnjikan syurga ini... baginya bese shja.. solat subuh b'jemaah, amalan2 yg bese shja yg d'lkukn oleh para shbt yg ln.. ari kedua pun sama, ketiga pun sama.. akhry krna prSn ingn thu yg kt beliau tlh b'tnya kpda shbt ini, Rasulullah tlh m'jnjikn syurga kpdamu, aku mlht amln engkau bese shja.. sma kmi yg ln.. knpa Rasulullah m'jnjikn syurga kpdmu? dngn prSn t'kjut n t'pinga-pinga mnrima khbar bite ini... stlh bfkr pnjng, dia m'jwb, aku tdk thu knpa Rasulullah m'jnjikn aku syurga, tpi ada 1 amln yg aku lkukn n mgkn krna itu aku d'jnjikn syurga...
sblum aku tido, aku tdk prnh lupa utk mmfkan sUme dosa2 org ln kpda aku..

Khamis, 16 Julai 2009

Seorang kanak2 tercedera di S.K PERIA

maaf r sNyop jer dalam 2,3 ari nie...+han pulak kreDit broadband hbis,hihihihi....mungkin x terlambat agi untuk saya nak citekan sedikit sebanyak bagaimana peristiwa pergaduhan yang berlaku semasa pilihan raya di Manek Urai 2,3 ari lepas berhadapan sekolah kebangsaan peria, sungguh terkejut saya ketika mana saya dan seorang kawan sedang berbual2 berdekatan pagar sebuah klinik desa yang berhadapan s.k. peria telah berlakunya pergaduhan baling membaling botol air mineral serta dituruti objek2 yang lain seperti buluh bendera,kayu dan juga ketulan batu.

Namun saya x dapat lupakan banyak2 botolan yang di balingkan oleh k2 2 belah pihak, namun saya cukup2 tergaman apabila seorang kanak2 yang berada di hadapan saya pengsan dengan mengejut di sebabkan terkena serpihan batu2 dan juga botolan air mineral yang di balingkan.Disebabkan jiwa kebapaan, bapa kepada kanak2 2 terus mengamuk dengan cubaan menyerang pihak lawan dengan membaling batu tapi hasratnya x tercapai apabila seorang abe polis menahannya...ngtuk la,gini r cite mengenai pergaduhan di N41 Manek Urai seterus.....2gu saya kemudian ari k,hihihihihi

Orang-orang yang di doakan oleh para Malaikat

1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci.

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa ‘Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci”.

(Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/37)

2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu shalat.

Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah salah seorang diantara kalian yang duduk menunggu shalat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah sayangilah ia’”

(Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Muslim no. 469)

3. Orang – orang yang berada di shaf barisan depan di dalam shalat berjamaah.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada (orang – orang) yang berada pada shaf – shaf terdepan”

(Imam Abu Dawud (dan Ibnu Khuzaimah) dari Barra’ bin ‘Azib ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud I/130)

4. Orang – orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah (tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf).

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bershalawat kepada orang – orang yang menyambung shaf – shaf”

(Para Imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/272)

5. Para malaikat mengucapkan ‘Amin’ ketika seorang Imam selesai membaca Al Fatihah.

Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang Imam membaca ‘ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh dhaalinn’, maka ucapkanlah oleh kalian ‘aamiin’, karena barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu”.

(Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 782)

6. Orang yang duduk di tempat shalatnya setelah melakukan shalat.

Rasulullah SAW bersabda, “Para malaikat akan selalu bershalawat kepada salah satu diantara kalian selama ia ada di dalam tempat shalat dimana ia melakukan shalat, selama ia belum batal wudhunya, (para malaikat) berkata, ‘Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia”

(Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al Musnad no. 8106, Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini)

7. Orang – orang yang melakukan shalat shubuh dan ‘ashar secara berjama’ah.

Rasulullah SAW bersabda, “Para malaikat berkumpul pada saat shalat shubuh lalu para malaikat ( yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas malam hari hingga shubuh) naik (ke langit), dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu shalat ‘ashar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari (hingga shalat ‘ashar) naik (ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal, lalu Allah bertanya kepada mereka, ‘Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?’, mereka menjawab, ‘Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan shalat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan shalat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat’”

(Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Al Musnad no. 9140, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir)

8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan.

Rasulullah SAW bersabda, “Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata ‘aamiin dan engkaupun mendapatkan apa yang ia dapatkan’”

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda’ ra., Shahih Muslim no. 2733)

9. Orang – orang yang berinfak.

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak satu hari pun dimana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya, salah satu diantara keduanya berkata, ‘Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak’. Dan lainnya berkata, ‘Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit’”

(Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 1442 dan Shahih Muslim no. 1010)

10. Orang yang sedang makan sahur.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang – orang yang sedang makan sahur”

(Imam Ibnu Hibban dan Imam Ath Thabrani, meriwayaatkan dari Abdullah bin Umar ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhiib wat Tarhiib I/519)

11. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.

Rasulullah SAW bersabda, “Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah diantara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain”

(Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al Bahily ra., dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Kitab Shahih At Tirmidzi II/343)

Sabtu, 11 Julai 2009

Disunatkan puasa 12hb juLai 2009

Maklum la sibuk sikit hingga x iNgat nak kabO, eSok pada tanggal 12hb julai 2009 kita umat islam ( semua ahli PAS ) di mintak sangat2 puasa sepertimana yang disarankan oleh " 2 orang tok guru " kepada sape2 yang bersimpati dengan perjuangan Islam.

Pada malamnya, kita diminta bermunajat untuk memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan yang cemerlang dan besar kepada calon PAS ( N41 ) ABE UJI dalam pilihan raya kecil Manek Urai 14 Julai nanti,iNsyaallAh...................amiN.

Khamis, 9 Julai 2009

Bangga Dr. Al Madani ustaz aku

Nak cite sikit nie, baru2 nie adalah member aku tanye sape Dr.Abdul Basit Al Madani iaitu ahli panel untuk persidangan fiqh semasa yang akan di adakan di kota bharu hujung bulan nanti, apa lagi aku berbangga la sebab Dr. Abdul Basit Al Madani 2 ustaz kegemaran aku masa aku belajar kat pOndok,,kih3x.........maaf r aku xde nape nak taip sebenarnya tapi g2 la mamandangkan aku cukup2 bOring sangat2,, :-(

Teringat kat Ummi loR...........

alhamduliLah sumey dah settLe peKse kat kuDqi dan bahas sTam dengan adanya pertolongan Allah s.w.t tapi sedih la juga member2 aku yang lain dah mula bercuti panjang tapi aku tetap still kat asrama sebab ada kijo yang berbaki lagi yang perlu aku settle kan ....tapi x tahu la nape jer pagi nie aku teringat kat ummi ek?????????????xde orang lain yang bese aku mengadu tentang sesuatu masalah kecuali ummi, dia la ibu dan ayah sejak abah meninggalkan aku pada usia 5 tahun.

Ahad, 5 Julai 2009

Bersyukur bahas STAM diterima

Alhamdulilah aku bersyukur ke hadrat illahi sebab bahas STAM aku diterima oleh pihak MTT dan juga SMASZA batu buruk tapi x sedap la juga pada member2 aku yang lain bahas dorg tersangkut tapi bese la 2 setiap manusia nie x lari dari kesalahan dan juga kesilapan, mungkin betul la juga kata ustaz aku kat pondok dulu,, dengan kesalahan dan juga kesilapan yang membuatkan diri kita semakin matang dan berhati2 dengan sesuatu perkara di kemudian hari nanti.hehehehehehe.ala kulli hal aku doakan pada member2 aku yang amik STAM pada tahun ini berjaya... Amin

Sabtu, 4 Julai 2009

10 Wasiat Imam Hasan Al Banna

Imam Syahid Hasan Al-Banna merupakan seorang ulama Islam yang memiliki pengaruh besar di Abad ini. Gerakan dakwah Al-Ikhwanul Muslimin yang dipimpin beliau terbukti memberikan kontribusi besar bagi kebangkitan Umat Islam dari tidur mereka yang panjang. Sebagai qiyadah jamaah dakwah, Imam Hasan Al-Banna telah menjadikan gerakan dakwahnya sebagai sebuah organisasi yang dinamis dan aktif dalam melakukan perubahan di tengah-tengah umat di seluruh dunia. Karana fikrah ikhwaniyah yang dilontarkan Imam Syahid mudah diterima dan menjadi pegangan bagi para mujahid di seluruh medan dakwah. Dalam mengarahkan para ikhwah untuk lebih giat berdakwah, Imam Syahid sering memberikan wejangan yang amat praktis dan mudah diamalkan. Di antaranya adalah yang dikenal sebagai 10 wasiat Hasan Al-Banna dengan ini insyaAllah saya cuba lampirkan nanti 10 Wasiat Imam Syahid iaitu seorang tokoh besar di dalam perkembangan gerakan dakwah Al-Ikhwanul Muslimin.

  1. Bangunlah segera untuk melaksanakan solat apabila mendengar azan walau bagaimanapun keadaanmu.
  2. Baca, telaah, dan dengarlah Al-Qur-an, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan janganlah engkau senang menghambur-hamburkan waktumu dalam masalah yang tidak ada faedahnya
  3. Bersungguh-sungguhlah untuk bisa dan berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.
  4. Jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai bidang percakapan karana hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan.
  5. Jangan banyak tertawa, sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (berzikir) adalah tenang dan tenteram.
  6. Jangan suka bergurau, karena umat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-sungguh terus menerus.
  7. Jangan meninggikan suara di atas suara yang diperlukan pendengar, karana hal itu akan mengganggu dan menyakiti.
  8. Jauhilah ghibah (menggunjing) atau menyakiti hati orang lain dalam bentuk apa pun dan janganlah berbicara kecuali yang baik.
  9. Berkenalanlah dengan saudaramu yang engkau temui walaupun dia tidak meminta, sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan taawun (kerjasama).
  10. Pekerjaan rumah (PR) kita sebenarnya lebih bertumpuk daripada waktu yang tersedia, maka tolonglah saudaramu untuk memanfaatkan waktunya dan apabila kalian mempunyai keperluan maka sederhanakan dan cepatlah diselesaikan.